Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Borgerbudgettering

Invitation fra Landsbyråd til Borgerbudgettering søndag den 26. september kl 11 i Fole hal Cafeteria

Hvad er Borgerbudgettering?

Borgerbudgettering er et fast beløb, som Landdistrikterne kan søge fra april til udgangen af august 2021. Der kan søges optil 50.000 kr. til brug i 2021. Når et landdistrikt har tilmeldt sig Borgerbudgetteringen, skal der, inden man sender en projektansøgning, have været afholdt et borgermøde i landdistriktet, hvor man i fællesskab har stemt om hvilke projekter, der søges støtte til.

Del på Facebook

FACEBOOK