Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Borgermøde om borgerbudgettering med afstemning 12. september kl. 19.00

Borgermøde med afstemning i Fole
Tirsdag 12. september kl. 19.00 med gratis kaffe og kage

Afholdes i Fole Hal

Dagsorden for mødet
1. Præsentation af projektforslag og afstemning
2. Gennemførelse af projekter indenfor et år, køreplan
3. Opdatering fra Landsbyrådet
4. Andet

Baggrund for mødet er at landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune har besluttet igen at
gennemføre borgerbudgettering.

Det kan i læse mere om her:
https://www.haderslev.dk/udvikling/puljer-og-stoette-til-jeres-ideer-og-
udviklingsprojekter/borgerbudgettering-landdistrikt/

Vi har fået tilsagn om 50.000 kroner.

På dette møde om borgerbudgettering den 12.september er det hensigten at borgerne
præsenterer deres projektforslag og vi skal stemme om hvordan de 50.000 kroner skal
anvendes.

Det er vigtigt du har et fast tilbud med på det forslag du præsenterer, så vi kan prioritere
midlerne hvis der er penge til mere end et projekt.

Det er suverænt dem der deltager i processen der har indflydelse på hvad pengene bruges
til så læg hovederne i blød!

Vel Mødt!

Del på Facebook