Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Borgermøde om Energifælleskab i Fole – 22. august

Invitation & Dagsorden til Borgermøde om Energifælleskab i Fole
Tirsdag den 22. august kl. 19.30 i Forsamlingshuset

Velkommen!

Kl. 19.35

Energikonsulent Ulrik Jørgensen Vil fremlægge rapporten med
beregninger for et fælles energi anlæg (el), for alle husstande i sognet. Samt et udkast til fælles varmeløsning for byen.

Uanset om du har solpaneler eller andet – Vil der være en gevinst for dig, at være med i et fælleskab :o)

kl. 20.25

Dialog og stillingtagning ved bordene ud fra rapporten og de stillede
spørgsmål stillet af panelet – husk gerne papir og pen til noter og

referat!
kl. 20.45

Opsamling og referat fra grupperne ved borderne

kl. 20.55

Handleplan for det videre forløb

Oprette arbejdsgruppe til at føre projektet videre

kl 20.15

Spørgsmål og besvarelse til oplægget.

kom til en inspirernde aften om energi

Har du ?? eller vi du gerne have en kopi af rapporten tilsendt,
kontakt Eva på 21 42 64 31 eller lady.birk@gmail.com

Til vi ses :o)

Tove, Dres, Peter & Eva

Del på Facebook

FACEBOOK