Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Generalforsamling Fole Friskole og Naturbørnehave

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
29/03/2023
19:00 - 21:00

Lokation
Fole Friskole

Kategorier


Generalforsamling 2023

I indkaldes hermed til generalforsamling for Fole Friskole og Naturbørnehave

Den 29.03.2023 kl. 19.00 i Fole Hal

Dagsorden ifølge vedtægter.
1.Valg af dirigent og stemmetæller.
2.Valg af protokolfører.
3.Bestyrelsen aflægger beretning.
4.Ledelsesberetning.
5.Tilsynsførendes beretning.
6.Valg af ny tilsynsførende.
7.Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
8.Indkomne forslag (ingen forslag modtaget).
9.Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
På valg er Brian og Majbrit (Majbrit modtager genvalg).
Hans Henrik og Michael (begge er stoppet før tid af private grunde), så her skal vælges 2 til 1 år.
10.Valg af suppleanter i forældrekredsen.
11.Valg af bestyrelsesmedlemmer i Skolekredsen
På valg er Jørgen og Karoline (begge modtager genvalg).
12.Valg af suppleanter i Skolekredsen.
13.Eventuelt.

Vi byder på kaffe og kage.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen