Generalforsamling i Fole Forsamlingshus den 12. marts kl 19.00

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
12/03/2020
19:00 - 21:00

Kategorier
Ingen Kategorier


Indkaldelse til Generalforsamling Fole Forsamlingshus.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Fole Forsamlingshus
Den 12. Marts 2020 kl 19 00
Forsamlingshuset holder ordinær generalforsamling , samme aften er der generalforsamling i
Støttekredsen for Fole Forsamlingshus.
Skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Forsamlingshuset er vært ved kaffen.
Efter generalforsamlingen vil Marcus Hansen fortælle om emnet Aarups storhedstid.