Fole Menighedsråd

Menighedsrådet åbner Sognehuset den 1. onsdag i hver måned fra kl. 10.00, til fælles formiddagskaffe. Alle Foleborgere er velkomne.

Tidspunkter for kirkelige handlinger, møder og andre arrangementer vil være at finde i Kirkebladet for Gram, Fole og Højrup sogne, som udsendes med posten til alle husstande og kan læses elektronisk på Kirkerne i Gram.

 

Medarbejdere

 

 

Sognepræst

Johannes Engholm Gjesing

Annesofie O Aastrup Munch

74 82 26 22

74 82 62 85

Organist

Karsten Hesse

74 55 23 05

Kirkesanger

Elise Pedersen

20 32 67 20 

Kirketjener / graver

Dorthe Schulz

24 41 24 02

 

 

 

Menighedsråd

 

 

Formand

Bjarne Ibsen

74 82 06 21

Næstformand

Brian Svends Pedersen

74 82 23 60

Sekretær

Johannes Engholm Gjesing

74 82 26 22

Kirkeværge

Andreas Nielsen

74 82 30 99

Kasserer

Jonna Wagner Kristensen

 61 36 65 85

Kontaktperson

Thomas Reinholdt Nielsen

 22 35 59 53

Suppleant

Maiken Liin Hartung-Struer

 

Suppleant

Jørgen Clausen