Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Fole Menighedsråd

Menighedsrådet åbner Sognehuset den 1. onsdag i hver måned fra kl. 10.00, til fælles formiddagskaffe. Alle Foleborgere er velkomne.

Tidspunkter for kirkelige handlinger, møder og andre arrangementer vil være at finde i Kirkebladet for Gram, Fole og Højrup sogne, som udsendes med posten til alle husstande og kan læses elektronisk på Kirkerne i Gram.

Medarbejdere
Sognepræst Johannes Engholm Gjesing

Annesofie O Aastrup Munch

74 82 26 22

74 82 62 85

Organist Lasse Meyer Sørensen 28 40 68 48
Kirkesanger Elise Pedersen 20 32 67 20
Kirketjener / graver Dorthe Schulz 24 41 24 02
Menighedsråd
Formand Bjarne Ibsen 74 82 06 21
Næstformand Brian Svends Pedersen 40 82 23 60
Sekretær Johannes Engholm Gjesing 74 82 26 22
Kirkeværge Andreas Nielsen 74 82 30 99
Kasserer Jonna Wagner Kristensen  61 36 65 85
Kontaktperson Thomas Reinholdt Nielsen  22 35 59 53
Suppleant Erik Lolk
Suppleant Jørgen Clausen