Generalforsamling Fole Landsbyråd

Hermed indkaldes til det årlige ordinær generalforsamling af Fole Landsbyråd

Den 18. april 2021 kl. 10:00, Fole hal

Generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Lokalrådets beretning
  4. Fremlæggelse af årsregnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til lokalrådet
  7. Valg af 1 revisor
  8. Eventuelt ( herunder kan beslutninger ikke tages.)
    Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres senest 14 dage før mødets afholdelse i lokale medier, informationstavlen samt evt. ved omdeling i postkasser.
Share on facebook
Del på Facebook