Generalforsamling i Foles aktive kvinder

Foles aktive kvinder afholder generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020 klokken 19 på Fole Friskole. Dagsorden ifølge vedtægter. Der er 2 på valg i år. Efter generalforsamlingen er der bankospil, derefter giver foreningen smørrebrød & kaffe. Husk 1 pakke til banko…. tilmelding senest den 10. marts til Lis

vel mødt

Koncert med TheClowns i Fole Kirke lørdag d. 14. marts kl. 16.00

TheClowns spillede i Gram Kirke i marts 2019. Det var en kæmpe oplevelse for TheClowns, da kirkerummet viste sig at passe perfekt til bandet. Derfor har TheClowns, efter denne koncert, arbejdet på at få en kirke-turné på benene. Det er lykkedes,  og mini-forårs-kirke-turnéen har Fole Kirke 14/3 2020 kl 16.

TheClowns spiller egne numre –  med tekst og stemning i fokus. 

TheClowns får både prædikatet pop/rock – og nogen gange også folk. TheClowns har den sidste tid forfinet udtrykket, og gået mere i den akustiske retning. Der er tilkommet cajun og melodika  – men det er stadig Mettes vokal og Nicolais signatur el-guitar der er i centrum. 

TheClowns har, udover i Gram Kirke, optrådt ved flere forskellige arrangementer, blandt andet 2 gange på Kløften Festival i Haderslev, Stampenborg, Vedsted Søfestival, Stafet for Livet Haderslev, Godset Kolding, Heim, Godt Gemt og et utal af koncertsteder og barer i Haderslev og opland. 

TheClowns arbejder netop nu i studiet med 7. Lp-udspil. Der er udkommet singler i løbet af efteråret 2019, og TheClowns håber at få et fuldt album ud i løbet af forsommeren 2020.

 I 2018 udgav bandet 6. Album – ”Home Made” –  på Vinyl, cd og elektroniske udbydere. Albummet fik 4 stjerner i JV. 

TheClowns er  inspireret af bl.a. REM, Alanis Morissette, og Fleetwood Mac, men med tiden har bandet fundet sin egen lyd.

Teksterne skrives af Mette, de er både på dansk og engelsk, og tåler en nærlæsning –  TheClowns har nemlig noget på hjerte. Fortællinger, drømme og refleksioner over livet i med- og modgang, er gennemgående temaer i bandets tekstunivers

TheClowns er tilgængelige på Itunes, Spotify etc.

TheClowns:

Mette Kjær Østergaard-Nielsen: Vokal
Henrik Fogh Jensen:  Trommer
Nicolai Schartau Andersen: Guitar og kor
Morten Østergaard-Nielsen: Bas

Find TheClowns på
www.TheClowns.dk
https://www.facebook.com/TheClowns.dk/

Generalforsamling i Fole Forsamlingshus den 12. marts kl 19.

Indkaldelse til Generalforsamling Fole Forsamlingshus.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Fole Forsamlingshus
Den 12. Marts 2020 kl 19 00
Forsamlingshuset holder ordinær generalforsamling , samme aften er der generalforsamling i Støttekredsen for Fole Forsamlingshus.
Skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Forsamlingshuset er vært ved kaffen.
Efter generalforsamlingen vil Marcus Hansen fortælle om emnet Aarups storhedstid.

 

Dagsorden for generalforsamling for Fole Forsamlingshus den 12. Marts 2020
1. Valg af dirigent ved valg til bestyrelse, foreslås skriftlige forslag og
afstemninger. Stemmetællere udpeges af dirigenten.
2. Valg af protokolfører
3. Bestyrelsens beretning v/formanden
4. Regnskab v/regnskabsfører
5. Indkomne forslag Bestyrelsen indstiller forslag i vetægterne vedr. indkaldelse i §4
til generalforsamling til anden vedtagelse. Den oprindelige tekst
er indkaldelse 14 dage før annonceret i lokalavis. Den nye tekst
bliver : Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel,
annonceret i opslagstavlen og ved mail eller papir
indkaldelse.
6. Valg til bestyrelse
• Karsten Blomgreen modtager genvalg
• Carsten Jensen modtager genvalg
• Mogens Sørensen modtager genvalg
• Erik Lolk modtager genvalg
• Jørgen Clausen (suppleant) modtager genvalg
7. Valg til revision
• Anny Lund modtager genvalg
• Lars Holst ikke på valg
• Elly Kristensen (suppleant) modtager genvalg
8. Eventuelt
10. Oplæsning af protokol evt. sammen med protokol fra Støtteforening…..
———————————————————————————————————————————–
Dagsorden generalforsamling for Støtteforening til Forsamlingshuset.
Som vedtaget på generalforsamling af 10. 03. 2010 er dagsorden som følger…
• Dirigent …………………………………………- Samme som ved Forsamlingshusets generalforsamling
• Protokolfører………………………………… – Samme som ved Forsamlingshusets generalforsamling
• Formandens beretning………………….. v Elke Petersen
• Regnskab v kasseren……………………… Frede Lorenzen
• Revisorer er samme, som vælges af generalforsamlingen til Forsamlingshuset
• Evt.
• Som vedtaget på generalforsamling af 10. marts 2010 vælger / udpeger bestyrelsen for
Forsamlingshuset efter generalforsamlingens afholdelse 3 medlemmer til at udgøre
støttekredsens bestyrelse. Ikke nødvendigvis fra Forsamlingshusets bestyrelse.
• I 2018 var:
Formand: Elke Petersen modtager genvalg
Kasserer: Frede Lorenzen modtager genvalg
Medlem: Erik Lolk modtager genvalg
Oplæsning af protokol.

Irsk aften i Fole den 21. marts 2020

Så vil vi gerne invitere til en hyggelig aften i Fole Hallen, lørdag den 21. marts, med det legendariske Bregenborg Band, der spiller skotsk og irsk folkemusik.

Der serveres irsk øl, mad og whisky.

Dørene åbnes kl.18:00
Maden serveres kl. 18:30
Koncerten starter kl. 20:00

Prisen for koncert og spisning er:
Før jul: 250 kr. pr. stk.
Efter jul: 300 kr. pr. stk.

Billetter kan købes hos:
Erik Lolk: tlf.: 53 28 28 54
Kiosk, Vin og Gaveshoppen i Gram

Dette arrangement er et samarbejde mellem Fole Hal, Foles Aktive Kvinder og  Fole Forsamlingshus.

Referat af borgermøde med afstemning i Fole

Lørdag 26. oktober kl. 10.00 med gratis smørrebrød

Afholdtes i Fole Hal

Dagsorden for mødet

  1. Præsentation af projektforslag og afstemning
  2. Gennemførelse af projekter indenfor et år, køreplan
  3. Ny landdistriktspolitik og landdistriktskoordinator
  4. Andet

Ad 1

Der var mange ideer oppe at vende og der var 4 forslag der blev sendt til afstemning.

Hver deltager fik 2 stemmer.

De 4 forslag der blev stemt om, var med budget i parentes:

  1. Julebelysning, nisser, vedligehold (8.000)
  2. Dobbelt-sidet info-tavle i stedet for enkelt-sidet (25.000)
  3. Ekstra planter til ”Trekant” (2.000)
  4. Ny computer og inventar til lokalarkiv (15.000)

Da der var vilje til kompromis fra forslagsstillerne, var der fredsvalg og de 4 forslag der blev sendt til afstemning matchede nøjagtigt budgettet på de 50.000 kroner.

Ad 2

Henry Jensen og Carsten Jensen arbejder videre med julebelysning, nisser, vedligehold.

Landsyrådet arbejder videre med dobbelt-sidet info-tavle.

Eva Birk arbejder videre med ekstra planter til ”Trekant”

Lokalarkivet arbejder videre med ny computer og inventar til lokalarkivet.

Ad 3

Her var der en kort præsentation af materiale rundsendt til landdistrikterne i Haderslev Kommune via diverse nyhedsbreve samt introduktion til den nye koordinator Bitten Jensen.

Ad 4

Her blev der diskuteret by forskønnelse ved at plante påskeliljer.

Der blev snakket om nedrivningspuljen.

Det blev aftalt at Eva Birk inviterer Bitten fra kommunen til en gåtur i Fole.

Endelig blev der præsenteret en ny pakkeløsning fra Postnord kaldet Nærboks.

Opstart af eSport i Fole

Vi starter op i uge 43.

Til at starte med er der CS:GO torsdag 19.00-21.00 og Fortnite fredag 14.00-15.30

For at deltage i Fortnite skal spillerne minimum gå i 4. klasse og for at deltage i CS:GO skal de minimum være 14 år.

Anbefalede aldersgrænser er henholdsvis 12 og 16 år og der kræves skriftlig samtykke fra forældre hvis spillerne er yngre som sendes til esportfole@gmail.com

I kan følge os på FB og http://foleesport.dk/ Årlig kontigent er sat til 400 kroner.

Vi søger flere trænere og hjælpetrænere og tilbyder kursus i samarbejde med DGI.

Vi håber på stor opbakning og fremmøde i vores nye lækre lokaler i Fole Hal.

Der er officiel indvielse af lokalerne 26/10 kl. 15.00-17.00. Mere info følger senere.

Gymnastikhold i Fole

GYMNASTIKSÆSON 19/20 🤸🏻‍♀️👯‍♀️🏃🏼‍♀️💃🏼

Forældre/barn: Tirsdag fra 17-18, ledes af Julie Ferslev. Opstart uge 40

Puslinge(fra 3 år): Onsdag fra 15.30-16.30 (der er igen i år mulighed for at børnene kan blive hentet i børnehaven), ledes af Kathrine Ibsen, Emma Clausen og Josefine Ostermann. Opstart uge 40

Rytmespringerne(0-3 kl.): Torsdag fra 17-18.15(der er igen i år mulighed for, at børnene kan gå direkte fra SFO og over i hallen), ledes af Rikke Clausen, Amelia Grant og Selina Jakobsen. Opstart uge 40

Rytmepigerne(fra 4 kl.): Onsdag fra 17-18.30, ledes af Kathrine Ibsen. Opstart uge 40

AF juniormix(fra 4-9 kl.): Mandag fra 18.30-20, ledes af Nikolaj Ibsen, Tenna Skovby og Lene Schack. Opstart uge 40

Godmorgen Fole: Tirsdag fra 9.45-11, ledes af Vibeke Ibsen. Opstart uge 43

I Form: Torsdag fra 19-20, ledes af Lona Jensen. Opstart uge 43

Der kommer yderligere informationer om de enkelte hold inden længe.

Gymnastikopvisning afholdes lørdag d. 7 marts 2020 kl. 13.30.

Vi håber på mange glade gymnaster den kommende sæson – børn som voksne.
Alle er velkommen!🤗 Vi glæder os!!😃

Fællesskoven er tilplantet

Beplantning i Fole Fællesskov 

Arealet er på 5000 m2, beliggende ca. 100 m fra byskiltet på højre side ad Vestermarksvej. Arealet er indhegnet og tilplantet med frugttræer, skovtræer (eg, lind, røn mm.) og buske. Der er også åbne områder hvor der er sået græs.

Der er opsat 2 borde- / bænkesæt, som Carsten har lavet.

Hilsen Fole Landsbyråd & Fole Menighedsråd

 

 

Opdatering af elektroniske info-tavler

Vi har et par elektroniske info-tavler i Fole Hal og regner med snart at have en udendørs info-tavle også overfor Fole Høkerkro. 
Der er desværre ikke mange der har benyttet sig af det gratis tilbud om at reklamere for aktiviteter i Fole så fremover har vi besluttet at tage alle offentlige aktiviteter fra www.fole.dk og FB og sætte dem på info-tavlerne.
I må stadig meget gerne sende seperat mail med aktiviteter til info@fole.dk hvis der skal bruges specielle skrifttyper, grafik eller billeder.
 
mvh Alexander Birk
pva Fole Landsbyråd