Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Nyt om Fole Præsteskov

Nyt om Fole Præsteskov 🌲🌳

Menighedsrådet har besluttet at der skal ske en etapevis udtynding / oprydning i området vest for den nord-/sydgående vej. Vi forventer arbejdet går i gang i foråret 2022, for derefter at starte genplantning.

Arbejdet vil foregå etapevis á ca. 2 ha. Skoven er på ca. 16 ha. Det er specielt hæg, hassel og udgåede asketræer der ryddes. Samtidig vil grantræer i midten af skoven blive tyndet.  Herved bliver der økonomi til genplantning. Det vil fortrinsvis være sitkagran der plantes, da de ikke er attraktive for krondyrene at spise.

Skoven er et sted for mangfoldigt dyreliv og fin variation i flora og fauna. Skoven er en blanding af gamle løvtræer og områder med grantræer. Alt dette vil vi værne om.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til menighedsrådet: Bjarne Ibsen eller Brian Pedersen

Del på Facebook

FACEBOOK