Ordinært grupperådsmøde hos KFUM-Spejderne i Fole 15/6 kl. 19.00

KFUM-Spejderne i Fole
Ordinært grupperådsmøde d. 15.06.21 kl. 19 i Åhytten

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Valg af stemmetæller
4. Grupperådet ved formanden
5. Gruppen ved gruppelederen
6. Regnskab ved kasseren
7. Godkendelse af regnskabet
8. Valg af grupperåd
Grupperådet er valgt for et år af gangen.
Nuværende grupperåd
– Bethina Frølund Thinnesen
– Majbritt Feddersen
– Martin Petersen
– Lars Westergaard
– Christian Vingborg
– Vivian Lundsgaard
– Alle modtager genvalg.
9. Valg af revisor
På valg er
– Niels Pedersen
– Bjarne Ibsen
10. Evt.
11. Oplæsning af protokol, som skrives under generalforsamlingen

Share on facebook
Del på Facebook

FACEBOOK