Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Generalforsamling i Fole Forsamlingshus samt støtteforening

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
15/03/2023
19:00

Lokation
Fole Forsamlingshus

Kategorier


Fole forsamlingshus

Indkalder til generalforsamling onsdag den 15. marts kl. 19.00

i Forsamlingshuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
På valg er:
Karsten Blomgren (modtager genvalg)
Børge Nielsen (modtager genvalg)
Bjarne Skjøth (modtager genvalg)
Suppleant: Jørgen Clausen (Modtager genvalg)
Revisor:
Revisorsuppleant:
6. Eventuelt

I umiddelbar forlængelse afholdes generalforsamling i
Forsamlingshusets støtteforening

Efterfølgende vil Christian Schultz fortælle om sin rejse til
Australien