Fole Landsbyråd 2018

Asger Kristensen

ask@slf.dk 29609295

Kim Sørensen

Kimgodballe79@gmail.com  26829215

Alex Birk

Mister.birk@gmail.com 42645499

Rene Ferslev

reneferslev@hotmail.com 23259656

Lars Holst

lars@holstfamily.net 29732399