Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Bestyrelsen

 

Formand: Grethe Hausted tlf 20742169   –  næstformand: Annelise Dall tlf 25828501

Kassere:  Bodil Kjær tlf. 30823039 – Sekretær: Lona H Jensen tlf 20768726 – Lene Kristensen  tlf 50406218

Vi modtager gerne ideer til hvad ”Foles aktive kvinder” skal stå for fremover og hvilke aktiviteter,

du kunne tænke dig skulle være en del af programmet.