Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Historie Fole Kro

Fole Kro.

Den gamle Fole Kro brændte i 1880. Den har vi desværre ikke noget på, ud over at kroen på det tidspunkt var ejet af familien Kock, som genopbyggede kroen i den stand, vi ser på billederne.

I 1906 købte handelsmand Jeppe Christian Schmidt fra Vester Lindet kroen. Jeppe var gift med Sophia. Parret fik 5 børn: Peter, Chresten, Søren, Karen og Johanne.

Peter blev født den 11.november 1891 og blev den 28. maj 1930 viet med Oline Scharlotte Jensen fra Gram, der var født den 12. juni 1902.

I 1943 overtager parret Fole Kro.

Oline og Peter får 6 børn: Anne Margrethe (Tytte), Jeppe, Sophia, Sonja, Inga og Jens.

Jeppe blev født den 11. november 1932. Han bliver den 11. september 1962 viet til Inge på Rådhuset i Ribe.

I 1970 forpagter de Fole Kro, som de så køber i 1975.

Inge og Peter får børnene Lone og Helle.

Der sker ikke yderligere generationsskifter på kroen, og da Jeppe dør i 2005 er kroen i forfald.

Kennard Beyer køber de sørgelige rester af kroen i 2007 og efter en brandøvelse i 2010 bliver krogrunden helt ryddet. 

I 2021 bliver der opført 4 lejeboliger på grunden, hvor Fole Kro lå.

Fra gammel tid var kroens navn Fole Gjæstgiveri og Købmandsforretning.

Købmandsforretningen lå i den østlige ende af kroen, og vi formoder at den har været der siden nybyggeriet i 1880. Peter Schmidt’s søster Karen bliver gift med Marius Teilmann, som også var fra Fole og de overtager Købmandsforretningen, som de viderefører i en del år.

Kroen havde ud over krostuen en festsal til ca. 50 personer. Der var desuden 2 værelser på førstesalen, dog uden bad og toilet. Der blev også drevet landbrug fra kroen, og mange husker sikkert hvordan kroens køer blev drevet ud af byen og ind igen, når det var malketid.

Der har været ansat mange karle og piger på kroen. Linne Madsen fra Sdr. Hygum var i en del år en dygtig og værdsat kokkepige i køkkenet.

Fra starten var kroen stedet, hvor lokale og andre holdt deres fester. Som nabo til kirken er der også blevet serveret meget begravelseskaffe på kroen, og der er sikkert også drukket en del gravøl.

Krodrift med mad og servering fortsatte i Oline og Peters tid, men først i halvfjerdserne, da Inge og Jeppe overtog kroen, kom Fødevarestyrelsen på besøg, og køkkenet blev lukket. Der skulle investeres så meget, at Inge og Jeppe opgav restaurantdriften. 

Jeppe fortsatte landbruget, og kroen blev til det lokale værtshus, hvor de unge mødtes, når de skulle i byen, eller når de havde spillet fodboldkampe.

I kroen tid har der været 2 verdenskrige. Fra 1. verdenskrig kommer der lidt i efterskriftet. Tytte husker fra 2. verdenskrig hvordan mørklægningsgardinerne hver aften blev rullet ned. Hun husker også, at der var indkvarteret tyske soldater på kroen. De menige soldater lavede mad i den store gruekedel, medens befalingsmændene spiste i krostuen. Tytte husker en episode, hvor hun en aften skulle dække bord, og kom gående med en stabel tallerkner. Da hun passerer døren hænger hendes ærme fast i dørhåndtaget, og alle tallerkner falder på gulvet, og går i stykker. Tytte blev ulykkelig over dette, men hendes far trøstede hende, og sagde at det gjorde ikke noget.

Fole, den 21. februar 2024

Helge Boisen

Kilder: Tytte og sønnen Henning Christensen 

Kommentarer og tilføjelser modtages gerne.

 

Efterskrift.

Jeppe Christian Schmidt der i 1906 købte Fole Kro havde en søster Kirsten Marie Schmidt. Hun bliver gift med Jeppe Andersen Boisen fra Brem og de bosatte sig der på Jeppes fødegård.

De får 4 børn: Anders, Karl, Peter og Viggo.

Anders bliver gift med Agnete Dorthea Sørensen og de får børnene Jep og Laurids.

Laurids bliver gift med Vera Elise Sørensen og bosætter sig i Fole. Det er mine forældre.

Min bedstefar Anders var altså en fætter til Peter Schmidt på Fole kro, og Karen gift Teilmann var en kusine. Jeg ved at min bedstefar og hans bror Viggo jævnligt var på besøg på Fole Kro, og jeg husker også at Karen Teilmann kom på besøg hos mine bedsteforældre.

Under 1. verdenskrig ville min bedstefar ikke i tysk krigstjeneste, og han besluttede at flygte til ”Det gamle land”. Han gik til Fole Kro og overnattede der, og dagen efter slap han over grænsen ved Kalvslund.

Bedstefars lillebror Viggo tog den samme beslutning og gik først til Fole Kro for at overnatte. Dagen efter fik han følgeskab af fætteren Christian Schmidt fra kroen, og det menes at de gik til Gelsbro, hvor de også slap over grænsen.

Den 3. bror Karl gik også over grænsen, men hans rute kender vi ikke.

Del på Facebook

FACEBOOK