Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Fole Menighedsråd

Nyt om Fole Præsteskov

Nyt om Fole Præsteskov  Menighedsrådet har besluttet at der skal ske en etapevis udtynding / oprydning i området vest for den nord-/sydgående vej. Vi forventer

Læs mere