Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Skal Fole have en landsbyfond?

Landsbyfond

En non-profit fond til gavn for alle borgere i sognet…. En fond til byforskønnende opkøb og istandsættelse – vedligeholdelse.

• Opkøb af huse til videresalg, udlejning – pengene forbliver i fonden, til vedligehold og andre projekter under fonden.

• Opkøb af hus til bosættelses prøvehus, dvs. et hus hvor folk kan komme og bo i en kortere periode, inden de beslutter sig til om de ønsker, at bosætte sig i sognet.

• Til vedligeholdelse og opdatering af arealer.

• Igangsætte nye projekter i sognet – kultur events eller lignende.

For at alle kan være med kan der købes andele af 500kr pr stk. Pengene går ubeskåret til fonden, som bliver oprettet under Fole landsbyråd med egen styregruppe.

Indtil vi ved om det bliver en realitet spørger vi om en forhåndstilkendegivelse – dvs. du binder dig ikke til noget.

Hvis der er opbakning til projektet bliver alle indkaldt til et stiftende møde.

Har du input eller spørgsmål så kontakt Eva på 21 42 64 31 eller kom forbi Stampemøllevej 4.

Forhåndstilkendegivelse bedes gives til Eva Birk enten ved at: Email: folelandsbyarkiv@gmail.com Mobil: 21 42 64 31

Du vil efterfølgende blive kontaktet Tak :o)

Del på Facebook

FACEBOOK